Üniversiteleri bilimin ve üretimin en önemli merkezlerinden biri olarak  nitelendiren Bilgi Toplumu, üçüncü nesil üniversite kavramını da hayatımıza  kazandırmıştır. Bu bilinçten hareketle bilgiyi yalnızca üreten değil, aynı zamanda toplumun hizmetine sunmayı da hedefleyen Yalova Üniversitesi, genç ve  dinamik yapısından aldığı güçle sektörel işbirliklerini geliştirmektedir. Öğrencilerini modern dünyanın en önemli gücü olarak kabul edilen “yapabilme gücü” ile  donatan Üniversitemiz; önce bölgesine, ülkesine ve ardından da tüm dünyaya katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Yalova Üniversitesi, bu girişimlerin doğal sonucu olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve  İhtisaslaşma” programına aday olmuştur. Böylelikle Üniversitemiz, 10 yıllık deneyimini ve akademik birikimini birleştirerek sağlık turizmi ile tarım bilimleri ve  teknolojileri alanlarında ihtisaslaşmanın yanında universal eğitimin bütün gerekleri ile başarı düzeyini daha yükseklere taşımaya kararlıdır.

Yalova Üniversitesi bünyesinde 2 Enstitü, 5 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim  verilmektedir. Rektörlüğe Bağlı 9 Araştırma ve Uygulama Merkezi de alanlarıyla ilgili önemli faaliyetlere imza atmaktadır. Ayrıca kurulması planlanan 4 yeni  fakülte ile gelişimini sürdüren Üniversitemiz, stratejik işbirliklerinin gücüne de inanmaktadır.

Bizler Yalova Üniversitesi olarak, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkemizin beyin takımı arasında yer alacak  öğrencilerimize özgür, huzurlu ve entelektüel bir ortam oluşturmak için çaba göstermekteyiz. Ülkemizin aydınlık geleceğine inanarak bilimsel bilginin ışığını takip  eden gençlerimizi de ailemize katılmaya davet ediyoruz.


                                                                                                                                                         Prof. Dr. Suat CEBECİ
                                                                                                                                                  Yalova Üniversitesi Rektörü

Etiket: Rektörün Mesajı